0 oy
25 gösterim
Taadutname vermiş biri borçlu ve ödememiş sonuç ne olur hapis var mı
Ceza Hukuku kategorisinde (120 puan) | 25 gösterim

1 cevap

0 oy

Borçlu taahhüt ettiği sürede ödeme yapmazsa İİK m. 340’ta düzenlenen taahhüdü ihlal suçu meydana gelir ve borçlu  tazyik hapsi ile karşı karşıya gelir.‘  İİK m. 340, “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.” şeklinde düzenlenmiştir. 

(1.2k puan)
765 soru
102 cevap
4 yorum
1,407 üye